دلنوشته های عاشقانه

دلنوشته عاشقانه چشمهای تو شراب من است شماره46

دلنوشته عاشقانه شماره 46

 

مرا در بوسه های خودت مست کن 

چشمهای تو شراب من است 

بی تو دلتنگم

 

 • نویسنده الهه فاخته
 • عاشقانه شماره 46
 • ا3اردیبهشت 1398
 • نوشته: الهه فاخته
 • بازدید : 64بار
 • انتشار : جمعه 27 ارديبهشت 1398 - 0:40
دلنوشته عاشقانه من تو را برای تنهایی خویش نمیخواهم شماره 45

 

دلنوشته عاشقانه برای تو 

به قلم الهه فاخته

 

تنهایی هم مرا قوی کرد هم تو را !

تنهایی مرا آب دادن به یک گل , حرف زدنهای عزیزانم , خرید کردن و نوشتن و خیلی چیزهای دیگر پر میکند 

من .. تو را برای تنهایی خویش نمیخواهم !

من ... تو را میخواهم تا کنارم باشی و سختیها آسانتر شوند , 

خنده هایم دلچسب تر شوند 

و شادیهایم را با تو دوچندان حس کنم

نه ای جاااان خیابانی به من میچسبد و نه عشوه های خیابانی به تو ! 

چون هر دو اصیل زاده هستیم

زندگی با تو جان دوباره میگیرد .

 

دلم میخواهد روزی صدبار تو را بغل کنم و صدای نفست , صدای تپش قلبت و زمزمه هایت مرا به بهشت خدا ببرد ! 

آنگاه غصه هایم رنگ میبازند !

 

من تو را میخواهم !

من تو را عاشقانه میخوانم !

من تو را برای لبخندهایم , برای نگاهم , برای نفس کشیدنم میخواهم 

من تو را یاری میدانم که قدرت یاوری ام دارد , من به این قدرت تو مینازم !

 

گمان نکن هرگز باور نکن, تو را برای تنهایی خواسته ام !  نه ... !

من تو را برای بودن کنارم 

برای یار بودن 

میخواهم 

 • یا حق 
 • نویسنده الهه فاخته
 • دلنوشته عاشقانه شماره 45
 • دکلمه عاشقانه در ادامه مطلب 
 • نوشته: الهه فاخته
 • بازدید : 91بار
 • انتشار : جمعه 27 ارديبهشت 1398 - 0:22
نامه عاشقانه ناشران عاشقان زمینی بدرود شماره 44

نامه عاشقانه شماره 44

 

بــیــا بــالــهــایــمــان را بــاز کــنــیــم و در گــردبــاد بــهــارے ایــن روزهــا پــرواز کــنــیــمــ.

مــن و تــو زیــبــاتــریــن قــصــه عــاشــقــانــه دنــیــا را در جــهــان ثــبــت خــواهــیــم کــرد 

 

ایــن روزهــا جــوانــه زدن هــا شــبــیــه نــگــاه اول مــن اســت تــو را ... تــو را نــمــیــدانــم ولــے .. ایــن نــگــاه مــن اســت کــه جــان گــرفــتــه اســت و تـو را لــمــس مــیــکــنــد.

آرے ایــن چــشــمــان مــن اســت کــه وراے زبــان بــه حــرف آمــده و تــو را ســتــایــش مــے کــنــد ❤

ایــمــان دارم روزے عــشــق در وجــود مــن و تــو چــنــان مــتــبــلــور خــواهــد شــد کــه بــالــاے ســنــگ قــبــرمــان مــیــنــویــســنــد : نــاشــران عــشــق زمــیــنــے بــدرود!

 

ایــن روزهــا دلــم پــرواز و در اوج مــانــدن مــیــخــواهــد بــا تــو! دلــم لــذت بــے پــایــان مــیــخــواهــد ! لــذتــے از عــشــقــ، زیــبــایــیــ،ســلــامــتــے و خــنــدیــدن ...

دســتــهــایــم را بــگــیــر در امــتــداد تــو اوج خــواهــم گــرفــت .. و خــواهــم درخــشــیــد ❤

 

 

 • نویسنده الهه فاخته
 • نامه عاشقانه شماره 44
 • ســوم فــروردیــن ۱۳۹۸
 • نوشته: الهه فاخته
 • بازدید : 58بار
 • انتشار : جمعه 27 ارديبهشت 1398 - 0:16
نامه عاشقانه تو که باشی حال من خوب است شماره 43

 تو کنارم باشی حال من خوب است 

 

 

مرد من 

تو که باشی حالم خوب است 

تمام غم هایم به یکباره می رود با یکبار نگاه تو به چشمهایم ♥

 

 تو کنارم باشی حال من خوب است 


سرم را روی سینه ات میگذارم و تپش قلبت زمزمه بهشت را برایم تکرار میکند.

تو که کنارم باشی حال من خوب است

  تو کنارم باشی حال من خوب است 


تکیه گاهم , مرد مهربانم تو که هستی تمام لحظاتم پر از لذت و شادیست !

تو که باشی,غم هایم مهمان خجالتی اند که زود می روند .

اسم تو آرامش جانم,صدایت معجون خستگیهایم ,

   دست هایت ... بوی خدا را می دهد ♥

  تو کنارم باشی حال من خوب است 


مرد من , مرد مقتدر و مهربان من

کنارم باش,سلامت بمان و تنهایم نگذار 

  تو کنارم باشی حال من خوب است 


من به عشق تو نیازمندم ♥

روزت مبارک مرد من 

 

 • نویسنده الهه فاخته
 • نامه های عاشقانه الهه فاخته
 • روزهــاے پــایــانــے اســفــنــدمــاه ۱۳۹۷
 •  تو کنارم باشی حال من خوب است 

 

 

 • نوشته: الهه فاخته
 • بازدید : 77بار
 • انتشار : جمعه 27 ارديبهشت 1398 - 0:13
نامه عاشقانه مستی من از شراب چشمان توست 42

امشب هوس شراب کرده ام

پر می کنم جامم را

به سلامتی چشمهایت که ماوای دل بی قرارم شده است

اما ...

مستی من از شراب نیست

این دل توست که رخنه کرده است در چشمهایت و این چشمهای تو ... این چشمهای تو مرا امشب مستِ مست کرده است ....

 

امشب بیشتر از هر لحظه حس می کنم چقدر به آغوش تو نیاز دارم

کاش می شد هر لحظه کنارم بودی اما تو خدا نیستی !

یار من, مهربان من ... دلم ... شراب از جام چشمهای تو را می خواهد تا مرا به اوج لذت عشق برسانی و این دل ... این بی قرار آرام بگیرد .

امشب دلتنگ ترین شب زندگیم را می گذرانم . ..

سه روز مانده سال 1398

 

 

 • نویسنده الهه فاخته
 • نامه عاشقانه شماره 42
 • نوشته: الهه فاخته
 • بازدید : 59بار
 • انتشار : جمعه 27 ارديبهشت 1398 - 0:8
دلنوشته عاشقانه با من بیشتر بمان شماره 41

نامه عاشقانه شماره 41

 

تو که هستی 

ناخن هایم را سوهان میزنم، لاک میزنم ، موهایم را پریشان میکنم ، رژ لب میزنم ... جلوی آینه می ایستم ، و ... می رقصم!

چه فرقی می کند الان یا ساعتی دیگر! وقتی هروقت که بخواهم میتوانم صدایت را بشنوم❤

 

تو که باشی حالم خوب است ! تو که باشی هر لحظه با تو بودن خوب است 

انگار که پایان عمرم اکنون است به لذت دیدنت حریص می شوم ، چشم از تو و یادت بر نمیدارم انگار همین الان..آری همین الان وحی رسیده که پایان عمرم رسیده است و لحظه لحظه باتو بودن را از دست نمیدهم.

من تو را دوست دارم و گاهی با اینکه هستی دلم برای زمزمه هایت و نفست تنگ میشود.. قلبم به شدت می تپد و نبودنت در لحظه مرا به آغوش خدا می رساند!

عشق شاید همان قدرتیست که خدا میخواهد با آن بی نهایتی خود و بودن مستمرش در هر لحظه را ثابت کند! آری عشق بی نهایت اوست ، برایش شریک نخواهم گرفت اما ... من امشب بدجور دلم برای نفس نفس زدنت و زمزمه هایت تنگ شده است ❤

میان شلوغی روزمرگی هایم ، میان آرزوها و رویاها و تلاشها و خستگیهایم این حضور شفاف توست که ناگهانی می آید و دلم برایت پررررر می زند تا انتهای افق!

 

جان من! 

کمی بیشتر با من بمان تا تو را تلاوت کنم ❤ آخر چه کنم از یادم نمی روی ... قلبم را بدون صدایت چگونه آرام کنم؟!

 

یا حق

 • الهه فاخته
 • اسفند ۱۳۹۷
 • به قلم الهه فاخته
 • نوشته: الهه فاخته
 • بازدید : 82بار
 • انتشار : سه شنبه 24 ارديبهشت 1398 - 1:8
دلنوشته عاشقانه من به معجزه عاشقانه ایمان دارم شماره 40

دلنوشته عاشقانه شماره 40

 

دیشب وجودت پر از خواستن من بود، ایمان دارم دیشب قسمتی از حال بهشت بود

حال من خوب است، حال من با تو خوب است 

گرمای دستانت بر دستان من جوانه زد میدانم که بزرگ خواهد شد و آن هنگام که چون نهالی شود دستانم معجزه خواهد کرد از این تکرار!

زمزمه های عاشقانه تو مرا مدهوش کرد و مست .. غم چیست؟ درد چیست ؟ وای چقدر حالم خوب است

دستهایم را رها دوباره بگیر ، و مثل دیشب نگاهم کن... من می رقصم و می چرخم و در پیچ و تاب زلف سیاه خویش از دروازه ملکوت هم میگذرم 

 

عاشقانه های نگاهت ، تپش قلبی که بخاطر من تندتر می زند ، و دست های گرمِ مردانه ات ، روح مرا به رقص وامیدارد ..

رقصی با ملودی عاشقانه ای که از تو دیدم❤

و چون گل سرخی میشکفم❤

 

وقتی عاشق میشوی، جانشینی تو را در زمین باید تبریک گفت ❤

صدایم کن، وباز هم مرا بخواه تا تمام بهشت را به نامت بزنم 

آنچنان محو آرامش و شادی خواهی شد که تصورش راهم نکرده ای.

خدا هوای مرا دارد

خدای هوای قلب عاشق من را دارد

خدا صدای مرا میشنود

بهشت خدا را به نامت میزنم

دستهایم را بارها بگیر تا بذر معجزه جان بگیرد !

من به معجزه عشق ایمان دارم❤

یا حق

 • بهمن ۱۳۹۷
 • الهه فاخته

 

پ.ن: خدایا عاشقای واقعی رو به هم برسون ❤ الهی آمین ❤

 • نوشته: الهه فاخته
 • بازدید : 114بار
 • انتشار : یکشنبه 22 ارديبهشت 1398 - 22:49
دلنوشته عاشقانه بوسه لب ها شماره 39

دلنوشته عاشقانه شماره 39

 

لب هایم گرمی لب هایت را لمس میکند و انگاه نوری میان سینه من با تو می درخشد چیزی به درون قلبم می خزد و من خود را عاشق تو میبینم!

دوستت دارم و این زندگی من با توست که سرشار از عشق است❤

دوستت دارم و حال دلم را خدا میفهمد و این خوشبختیست!

 

تا آخرین نفس در کنارت خواهم ماند دستهایم را رها نکن تا روشنی درونمان ، مارا به سعادت برساند ❤

 

حالم خوب است!

حال دلم با تو خوب است

مرا ببوس💋

 

یا حق

بهمن ۱۳۹۷

الهه فاخته

 • نوشته: الهه فاخته
 • بازدید : 77بار
 • انتشار : یکشنبه 22 ارديبهشت 1398 - 22:38
دلنوشته من هر دقیقه عاشق کسی یا چیزی می شوم

 

دلنوشته عاشقانه دل عاشق من 

نویسنده الهه فاخته

 

وقتي به کسي عشق مي ورزي فکر مي کند عاشق او شده اي , 

خودش را دست بالا مي گيرد 

دچار غرور و خودشيفتگي مي شود

فکر مي کند تو فقط عاشق او هستي 

حالا خدا نکند که بفهمد تو چقدر عاشق مي شوي 

گناه کساني که چون من مدام عاشق مي شوند سادگي نيست

دقت کن ! گفتم عاشقي , نه هر داستاني که ياد گرفته اي و انجام دهي 

خير , عاشقي همان چيزيست که درون هر کسي يافت نمي شود همانطور که هر کسي مادر نمي شود که عشق را تجديد کند 

و هر کسي در کودکي نمي ماند , جسمش رشد مي کند و مي فهمد چرا که کودکان تجلي عشق هستند 

دنياي بي کودکان , دنياي فراموشي عشق است !

 

بقیه دلنوشته عاشقانه الهه فاخته در ادامه مطلب ..

 • نوشته: الهه فاخته
 • بازدید : 40بار
 • انتشار : چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398 - 22:26
دلنوشته دلتنگی عاشقانه شماره 38

دلنوشته عاشقانه شماره 38

 

با غم هایم میمیرم

اما

همین که نگاهم میکنی دوباره زاده میشوم 

 

چیزی درون توست که به من جان دوباره میبخشد.

ریشه هایم خواهد خشکید انگاه که نگاهت را از من بگیری!

 

درک من آسان نیست

چیزی درون من شعله ور است که گاهی با فوت بی مهری ات گُر می گیرد ، و این خفقان مرا تا مرز جنون و مرگ می رساند

نه از تنهایی می ترسم نه از مرگ ولی دلتنگی، مرا به برزخی پر پیچ و خم می اندازد.

 

نگاهت را از من نگیر

میشکنم ، بی نگاه تو می میرم اما دیگر زنده نمیشوم 

آری، بی تو هرگز زنده نخواهم بود!

 

یا حق

 • الهه فاخته
 • بهمن ماه ۱۳۹۷

 

دانلود دکلمه عاشقانه شماره 38

 • نوشته: الهه فاخته
 • بازدید : 79بار
 • انتشار : سه شنبه 10 ارديبهشت 1398 - 1:11
دلنوشته عاشقانه تو فقط مرا باور کن شماره 37

دل نوشته عاشقانه 37

 

به من نگاه کن یارم ، یار زیبای من تا تمام عشق خود را نثارت کنم

 

نسیم میشوم ، صورتت را نوازش میکنم

باران میشوم ، تو را غرق در بوسه میکنم

خورشید میشوم ، تو را در گرمای عشقم شاد میکنم

نگاه کنی برایت تمام میشوم و از عشق دوباره زاده میشوم

پای سجاده عاشقی هایم با خداوند، اسم تو را میبرم ، خداهم دوستت دارد لبخند میزند و مرا میبوسد و این بوسه عشق از خالق مرا بسوی عاشقانه های دل تو سوق میدهد.

 

با چشمان خرم خویش بر من بنگر تو را میبینم و در اوج غم دوباره زنده میشوم .. تو را غرق عشقی خواهم کرد که تمام غم هایت از دل برود.

تو فقط مرا باور کن 

 

تو را آنگونه خواهم بوسید که مرده را زنده خواهد کرد .

عشق من از عمق دل  است .آری هدیه خداوند است .این چشمه جوشان برای تو ❤

یاحق

الهه فاخته

۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

 • نوشته: الهه فاخته
 • بازدید : 72بار
 • انتشار : سه شنبه 10 ارديبهشت 1398 - 0:59
دلنوشته عاشقانه من تو را می خواهم و این عیب نیست شماره 36

نامه عاشقانه شماره 36

 

به چشم های تو که نگاه میکنم انگار واژه زندگی جان میگیرد 

چون کبوتری بال در میاورد

پرواز میکند ،به شانه هایم می نشیند  و مرا با خود میبرد به رویایی شیرین که در آن هیچ غمی نیست که معنا بیابد!

 

ای یار ! گاهی به چشمهای دلم نگاه کن و ببین دیدگانت مرا چگونه عاشق کرده است که این چنین دلتنگم.

آه دوباره بیا و به بوسه هایم جانی دوباره ببخش!

من تو را میخواهم و این عیب نیست

آری من ... تو را ... میخواهم ❤

یا حق

الهه فاخته

آذر 1397

 • نوشته: الهه فاخته
 • بازدید : 71بار
 • انتشار : سه شنبه 10 ارديبهشت 1398 - 0:27
لحظات کنار تو بودن را از دست نمی دهم عاشقانه 35

باز باران زد و یاد تو روح مرا لرزاند

چون سرمای پاییز ، هم سردی و هم دلچسب!

 

سالهاست که دیگر ناله نمیکنم

گاه که غم به سراغم می آید ، کنار پنجره می ایستم، قهوه داغی در دست و یاد خاطرات شیرینت تمام غم مرا یکباره پوچ میکند

میخندم به قدرت عشق که چگونه هر غمی را پوچ میکند!

 

کنار تو بودن مرا از هر گلایه ای خالی میکند

لحظات ارزشمند کنار تو بودن را از دست نمی دهم

کسی چه میداند

شاید امشب باز خوابی دیدم که عمرم پایان یافته و فردایی برایم رقم نخورد!

من همین لحظه آری همین اکنون با تو بودن را از دست نخواهم داد❤

یا حق

 

نامه عاشقانه 35

الهه فاخته

۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

روز بارانی

 

ترجمه قسمتی ,  انگلیسی عاشقانه شماره 35  را در ادامه مطلب بخوانید عزیزانم ♥

 • نوشته: الهه فاخته
 • بازدید : 70بار
 • انتشار : یکشنبه 08 ارديبهشت 1398 - 1:22
بعضی روزها را می گذارم فقط برای نگاه کردنت عاشقانه34

دلم میخواهد بعضی از روزها را بگذارم فقط برای نگاه کردنت!

مثلا چهارشنبه ها ! 

زودتر برخیزم ، تو را در خواب ناز ببینم ، بیدار شدنت را ببینم

کنار تختت بنشینم دستهایت را بگیرم نگاهت کنم نگاهت کنم نگاهت کنم ....

و تا شب فقط کنارت بنشینم و نگاهت کنم و بگویم : تو فقط حرف بزن! من میشنوم جانم ای جانم ای جااان !

وااای خدایا تو چه صبری داری !

عاشق بنده هایت هستی و تو را گاهی نمیبینند که نمیبینند !

 

راستش روزهاییکه کنارم نیستی به شدت دلتنگت می شوم. میدانم باید گاهی تو را به حال خودت رها کنم اما راستش برای من تمام حال من تو هستی! حتی اگر کنار تو به فکر روم باز تو در فکرم هستی!

راستش در دلم از خدایم یک عشق واقعی خواستم و پریان اسم تو را در گوشم زمزمه کردند

و واقعا حالم دست خودم نیست

وقتی نیستی حالم خراب است، چشمهایم پر اشک .. دلتنگت می شوم !

آری حالم دست خودم نیست

تنهایم نگذار!

 سینه تو، آرامش ابدی پلک های من است وقتی تکیه گاه موهایم می شود!

آه، دلتنگی واژه پیچیده ایست که با حضورت در حضورت حل می شود.

مرا با این دلتنگی های وقت و بی وقت تنها نگذار !

 

الهه فاخته 

۴ مهرماه ۱۳۹۷

دانلود دکلمه عاشقانه شماره ۳۴

 

 

یا حق

 • نوشته: elahe_fakhteh
 • بازدید : 122بار
 • انتشار : شنبه 31 فروردين 1398 - 22:28
عشق من حواسم هست عاشقانه 33

عشق من حواسم هست یعنی از روزی که عاشقت شدم حواسم هست ، به خنده هایم، عشوه هایم، نگاه هایم

خاص بودن عنصر وجود من است ، حاصل تحمل روزهای سخت زندگیم! و این خاص بودن خیلی هارا عاشق میکند

اما

عشق من حواسم هست

برای خود قوانینی گذاشته ام

مثلا دلبری هایم فقط برای توست

برای کسی ناز نمیکنم، حسم را فرو میبلعم و به تو میرسم و فوران می کند

عشق من حواسم هست ، به تو به وقتت به کارت ، به شلوغی احوالت اما چه کنم عاشقم دلتنگم 

تمام نازهایم را، عشوه هایم را، دلبریهایم را، زبان ریختنم را برای تو میگذارم و تو چقدر این روزها مشغولی!

راستش کلی حرف برای گفتن دارم

اما

میبینمت ، همینکه تورا در آغوش میگیرم یادم میرود تمام خواستنم را و آن لحظه فقط تو خواستنم میشوی.

مثل ارزوهایی که دارم و صدای خدا میگوید چه میخواهی و من سکوت میکنم تا دوباره تکرار کند و آن لحظه صدای خدا ، مرا بی نیاز از هر آرزویی میکند!

آری تو نیز تنها با آغوشت تمام دلخوریهایم و تمام خواسته هایم را محو میکنی!

 

عشق من حواسم هست، فقط به تو نگاه میکنم❤

یا حق

الهه فاخته 

بامداد ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۷

نامه عاشقانه 33

 • نوشته: elahe_fakhteh
 • بازدید : 74بار
 • انتشار : شنبه 31 فروردين 1398 - 22:24
شانه های مردانه ات را از من نگیر عاشقانه 32

میدانم به من فکر میکنی

ذره ذره وجودم حست میکند❤

ذره ذره روحم میبیندت❤

 

گاهی که دلتنگت میشوم صدایت میکنم. باور کن صدایت را میشنوم .جانم گفتنت را . و حس میکنم آنگاه ، نوازش موهایم را با دستهای مردانه ات و چه چیز میتواند عمق روح یک عاشق را به آرامش و لذت بی نهایت برساند جز معشوق؟!

 

آه این روزها چقدر برایت دلتنگم ، در همین نزدیکی ها چه قدر دور هستی!

عزیزتر از جانم هستی 

تنهایم نگذار

شانه های مردانه ات را از من نگیر

میخشکد لطافت دخترانه ام

و تنهایم نگذار ..نه برای تنهایی ام بل برای آرامش متداوم جانم🌷 

 

کنار تو بودن ، اوج لذت دنیاست و این شاید خوشبختیست.

آری با تو خوشبختم

کنارم بمان ❤

 

الهه فاخته

نامه عاشقانه 32

جمعه ۲۳ شهریور  ۱۳۹۷

یا حق

 • نوشته: elahe_fakhteh
 • بازدید : 60بار
 • انتشار : شنبه 31 فروردين 1398 - 22:22
عشق بالاترین قدرت عاشقانه 31

چیزی که تو را جادوی من کرده است

عشق است

تو اگر رهایم کنی یا با من بمانی!

تو اگر قلبم را بشکنی یا مرا ببوسی!

تو اگر نگاهم کنی یا نگاهت را از من بگیری!

تو اگر بمانی یا بروی!

عشق در من کم نمیشود

و این لطف خداست که درونم را به عشق زینت داده است تا به هر که خواستم ببخشم❤

با من نجنگ من بالاترین قدرت را دارم

عشق ! آری من در درونم عشق دارم 

 

الهه فاخته ❤

#نامه_عاشقانه_۳۱

۱۷ شهریور ۱۳۹۷ 

یا حق

 • نوشته: elahe_fakhteh
 • بازدید : 72بار
 • انتشار : شنبه 31 فروردين 1398 - 22:20
بیخیال حرف هایی که به آنی می آیند و ... عاشقانه 30

آنگاه که من در آغوش تو باشم،

سرم را روی سینه ات بگذارم  و تو نیز دستهایت را به دور کمرم حلقه بزنی 

اگر تمام دنیا بگویند فاحشه است، اشتباه است

خدا ، آری خدا لبخند میزند به خواستنی که عمیقا واقعی و دوطرفه است!

این خواستن به دیگران بی ربط و به تو مربوط است! که آیا به خواستن خالصانه ام پوزخند میزنی یا از ته دل میپذیری ؟! 

من دلم میگوید : بی خیال حرف هایی که به آنی می آیند و زمان بعدها از صفحه روزگار پاکشان می کند.

 

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

الهه فاخته

عاشقانه شماره 30

یا حق

 • نوشته: elahe_fakhteh
 • بازدید : 68بار
 • انتشار : شنبه 31 فروردين 1398 - 21:14
فرصت لحظات خوش را با تو از دست نمی دهم عاشقانه 29

گاهی دلم روشن می شود ، امیدی در دلم می غلتد که شاید امروز تو به من چیزی خواهی گفت .

شاید امروز تو هم درد و دل خواهی کرد.

شاید .... اما راستش گاهی شایدها نا ممکن است.

گران شدن شیر برایت مسئله ای دردآور نیست 

همانطور که شایسته عشق هستی شایسته فقر نیستی و این فقر چنان زندگیم را به اوج و فرود رسانده است که موسیقی زندگیم در دل هر انسانی می نشیند! 

 

شاید از تو باید دردهایی دیگر بشنوم! مثلا درد بی معرفتی، درد رفیق ناتو ! 

اما راستش اینها همش یک فکر است . راستش اگر تو را ببینم از تلخی نمی گویم یعنی فرصت لحظات خوش را از خود نمی گیرم.

 

راستش گاهی اوقات فرشته ای به من میگوید اگر همین الان خدا بخواهد آرزویی بخواهی تا برآورده کند چیست ؟ کمی به فکر می روم و میگویم من غرق در دیدن خالق میشوم حتی یک لحظه را نمیخواهم از دست دهم .راستش این لحظه خواسته های بزرگم کوچک و خنده دار می شود.

 

 

راستش هدف دارم، زندگی دارم، از خنکی کولر لذت میبرم وقتی سالیان سال در گرمای تابستان با بطری یخ زیر بالشم ، میخوابیدم.

لذت میبرم از دو لقمه نهار چون فرودش ماه ها نان و هندوانه بوده است.

راستش لذت میبرم از گرمای بخاری در زمستان چون شب های سرد برفی را با پالتویی میخوابیدم که صبح چشمهایم به هم چسبیده بود .اشک هایم یخ زده بود.

 

و اکنون چنان بی نیاز و ثروتمند هستم . آنقدر ثروتمند که برای دولقمه نان شاکر !

 

اما شاید تو هیچ کدام از اینها را درک نکنی.شاید هرگز تجربه نکنی و به حرفهایم بخندی

باشد از زخم هایم نمیگویم و تو فقط خدایا شکرت را از زبانم میشنوی بارها و بارها و بارها!

 

گاهی تو را در خیال می آورم به رویای تلخم که چون قهرمانش آرامم میکنی.

راستش همیشه درد هست همیشه مشکل هست اما تو باش ! تو باش تا آرامش زخم هایم باشی . نمیگویم از دردهایم نمیگویم 

فقط باش تا تو را وقت و بی وقت در آغوش بگیرم 

بودنت برای من کافیست! 

آنقدر قوی هستم که نه کلامی از تو میخواهم و نه کمکی فقط باش ، بودنت حمایت است 

لبخندت آرامش است 

نفست حیات من است 

و تپش قلبت قدرتی برای زندگی کردنم!

بخدا قدر بودنت را میدانم چون نبودن ها را چشیده ام.

 

 • ۱۱ مرداد ۱۳۹۷
 • الهه فاخته
 • نامه عاشقانه 29
 • یا حق
 • نوشته: elahe_fakhteh
 • بازدید : 64بار
 • انتشار : شنبه 31 فروردين 1398 - 21:12
جادوی عشق عاشقانه 28

جادوی عشق را شنیدی؟

من هم شنیده ام هم چشیده ام !

 

جادوی عشق تو را آنچنان جادو میکند که برای بودن در کنار معشوقت قید تمام عزیزانت را میزنی! 

باور میکنی؟ 

اگر باور نمیکنی عاشق نیستی..

 

 

الهه فاخته

نامه عاشقانه 28

بامداد ۹ مرداد ۱۳۹۷

یا حق!

 • نوشته: elahe_fakhteh
 • بازدید : 57بار
 • انتشار : شنبه 31 فروردين 1398 - 20:43