کتاب های بانو الهه فاخته

که مجوز وزارت ارشاد را دارا می باشند و کپی از هر متن بدون اسم شاعر پیگرد قانونی دارد .

♥ کتاب گاهی  : 


کتاب شعر فاخته  :

 


دفتر 1394 : 

 

 

کتاب شعر جونی جونی یار جونی :


 


کتاب و شاید عشق یک  :

 کتاب شعر صدای حق  :

 


کتاب شعرواره های سپید من  :

 


کتاب دلنوشته هایی از جنس همدردی :

 

 


 

 

مجموعه pdf کتابهای الهه فاخته را از اینجا دانلود کنید 

 

 

صفحه اصلی سایت الهه فاخته