الهه فاخته - 57

جادوی عشق عاشقانه 28

جادوی عشق را شنیدی؟

من هم شنیده ام هم چشیده ام !

 

جادوی عشق تو را آنچنان جادو میکند که برای بودن در کنار معشوقت قید تمام عزیزانت را میزنی! 

باور میکنی؟ 

اگر باور نمیکنی عاشق نیستی..

 

 

الهه فاخته

نامه عاشقانه 28

بامداد ۹ مرداد ۱۳۹۷

یا حق!

 • نوشته: elahe_fakhteh
 • بازدید : 57بار
 • انتشار : شنبه 31 فروردين 1398 - 20:43
زمان در عاشقی عاشقانه 27

نامه عاشقانه 27

 

دوعاشق که باهم خلوت می کنند برای تو زمان دیر میگذرد و برای آنها... شاید نمیگذرد ! 

من هم تمام روز باخاطرات تو خلوت میکنم. 

این ماه اردیبهشت است؟ ولی  تقویم میگوید مرداد است.مرداد ۱۳۹۷ ! آه زمان چگونه گذشت؟!

 

بامداد ۶ مرداد ۱۳۹۷ 

الهه فاخته

یاحق!

 • نوشته: elahe_fakhteh
 • بازدید : 58بار
 • انتشار : شنبه 31 فروردين 1398 - 20:42
عاشقی های غلط پرتکرار عاشقانه 26

ماجرا از آنجا شروع شد که کسی عاشق شد

و عاشقی ، شاعر شد

و شعرها، نوشته شد

و نوشته به دست باد رها شد

چرخید و چرخید و چرخید

تا به دست آدمها رسید

آدمها شعر شاعر عاشق را خواندند

هوس کردند عاشق شوند

 شعرها را حفظ کردند

و برای دلربایی خواندند

و حافظان شعر به قدری زیاد شدند   که کل دنیا را پر کردند

این شد

که دوباره کسی عاشق شد

عاشق شاعر شد

اما جنس شعرها چه قدر شبیه هم هست !

دیگر معشوقه ها شعرها را باور نکردند

آه دیگر باور نکردند آه باور نکردند.

اینبار فقط عاشقان چشمای عاشقانه همدیگر را فهمیدند

اما

مشکل اینجا بود ... 

معشوقان چشمهای عاشقانه را نفهمیدند !

آه.... 

الهه فاخته

بامداد ۲۶ تیرماه ۱۳۹۷

عاشقانه 26

 • نوشته: elahe_fakhteh
 • بازدید : 59بار
 • انتشار : شنبه 31 فروردين 1398 - 20:39
باید زمانش برسد عاشقانه 25

 

دلنوشته عاشقانه زمان عاشقی

به قلم الهه فاخته

 

امروز از زیر درخت شاتوت رد شدم 

درختی بلند که شاتوت های رسیده و درشت داشت 

زیر درخت ایستادم ... دو دستم را کاسه کردم 

گفتم : به من شاتوت بده فقط یکی 

نسیمی وزید و به آرامی شاتوتی در دستانم افتاد

آری خدا دوستم دارد 

وقتی خدا یک خواهش ناچیز مرا اجابت می کند

فکر می کنی قلب مرا نمی بیند؟

یا عشقی که در سینه دارم ؟

باید زمانش برسد

و من خود را نمی بازم

و از این عشق, به دیگران می بخشم

می بخشم و بزرگتر می شوم

که نه نفرینت می کنم نه دعایت

همین که خودم می دانم کافیست 

خدا مرا دوست دارد

و من ...

دوباره بر می خیزم 

اگر تو بخندی !...

 

 

 • الهه فاخته
 • دلنوشته عاشقانه شماره 25
 • نوشته: elahe_fakhteh
 • بازدید : 56بار
 • انتشار : شنبه 31 فروردين 1398 - 20:35
بخشش تو وصل است عاشقانه 24

هر شب حالت را از خدا می پرسم

هر شب نگاهت می کنم , تا خوابم می برد

تو دلچسب ترین لالایی دنیا هستی 

 

خدا میگوید حالش با تو خوب است 

و من خدا خدا می کنم , شب خوابم را ببینی

 

برای حال خوب داشتن, دعایت می کنم

آه اگر می دانستی .... آه اگر می دانستی ....

حتی یک شب هم نیست که تو خوابم نکنی

 

در تصورم, نازم می کنی و من روی بازوی تو میخوابم

 

مرا ببخش, مرا به گناه ناکرده ببخش

بخشش تو وصل است

 

من دلم میخواهد, جوانی ام را با تو زندگی می کنم 

الهه فاخته

عاشقانه شماره 24

 • نوشته: elahe_fakhteh
 • بازدید : 57بار
 • انتشار : شنبه 31 فروردين 1398 - 20:29
جاوید عشق عاشقانه 23

عشق پنهان نمی ماند

خیلی ها در قلبشان عشق ندارند 

پس وقتی عشق را در تو می بینند حسادت می کنند 

 

پس یادت باشد!

عاشقانه هایت پنهانی باشد !

عکسهایت را نبینند!

حرف هایت را نشنوند!

بوسه ات را نفهمند!

 

این جماعت آنچه تو داری را از تو می گیرند

تا دلشان خنک شود 

.... پس شعله ور نشو 

     فاش نشو

تا جاوید بماند آنچه می خواهی 

تا جاوید بماند عشق !

الهه فاخته

عاشقانه شماره 23

 • نوشته: elahe_fakhteh
 • بازدید : 51بار
 • انتشار : شنبه 31 فروردين 1398 - 20:25
تو را برای عشق ورزیدن انتخاب کرده ام عاشقانه 22

سال ها به دنبال عشق گشتم 

عاقبت عشق را در خودم یافتم و در قلبم 

کاری ندارم به اینکه تو هستی !

در بالاترین سطح هستی یا در پایین ترین سطح

 

من تو را انتخاب کرده ام 

من تو را برای عشق ورزیدن 

برای عاشقانه هایم انتخاب کرده ام 

عشق مرا ببین و بدیهایم را باور نکن!

الهه فاخته

عاشقانه 22

 • نوشته: elahe_fakhteh
 • بازدید : 68بار
 • انتشار : شنبه 31 فروردين 1398 - 20:14