تلنگر برای کیست

تلنگر برای کیست

شعر نو تلنگر

شاعر الهه فاخته 

برگرفته از قرآن کریم

 

ما که اینقدر به کار دیگران فکر می کنیم

کمی هم به کار خودمان فکر کنیم

 

تلنگر

برای کسانیست که امید به خوب شدن

در آنها وجود دارند

نه کسانیکه هرگز خوب نمی شوند

 

بجای شمردن گناه دیگران

گناه های خودت را بشمار

و برای خوب شدن 

و خوب نگه داشتن قلبت 

تلاش کن

وقت تنگ است!

 

 شعر تلنگر

الهه فاخته

  • نوشته: الهه فاخته
  • بازدید : 49بار
  • انتشار : سه شنبه 10 ارديبهشت 1398 - 0:15