دلنوشته عاشقانه من تو را می خواهم و این عیب نیست شماره 36

دلنوشته عاشقانه من تو را می خواهم و این عیب نیست شماره 36

نامه عاشقانه شماره 36

 

به چشم های تو که نگاه میکنم انگار واژه زندگی جان میگیرد 

چون کبوتری بال در میاورد

پرواز میکند ،به شانه هایم می نشیند  و مرا با خود میبرد به رویایی شیرین که در آن هیچ غمی نیست که معنا بیابد!

 

ای یار ! گاهی به چشمهای دلم نگاه کن و ببین دیدگانت مرا چگونه عاشق کرده است که این چنین دلتنگم.

آه دوباره بیا و به بوسه هایم جانی دوباره ببخش!

من تو را میخواهم و این عیب نیست

آری من ... تو را ... میخواهم ❤

یا حق

الهه فاخته

آذر 1397

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 70بار
  • انتشار : سه شنبه 10 ارديبهشت 1398 - 0:27
  •