با یک دست گل ناقابل می بخشمت

با یک دست گل ناقابل می بخشمت

می دانی من چه می خواهم ؟

یک دست گل ناقابل 

تا تمام تلخی هایت را ببخشم 

تمام لحظاتی را که برایم گریه و اشک ساخته ای ! 

 

روح من اینست 

همین که زیبایی گلها را برایم گلچین کنی 

تو را می بخشم 

 

دست گل ات را آماده کن 

این روزها تلخم کرده ای !

این روزها دلتنگ ترت شده ام ♥

 

الهه فاخته 

اردیبهشت 1398

  • نوشته: الهه فاخته
  • بازدید : 38بار
  • انتشار : چهارشنبه 11 ارديبهشت 1398 - 12:4