شعر تلنگر زلزله و ترس

شعر تلنگر زلزله و ترس

 شعر تلنگر درباره ترس از زلزله 

شاعر الهه فاخته 

برگرفته از قرآن مجید


 • دیروز که از لرزش اعماق زمین
  ترسیدی و در خانه نماندی
  خرناس بزرگی شنیدی و
  به صد قبله بخواندی
  به خود آی که بدانی
  آن روز که با قدرت الله
  در صور دمیدند
  آن کس نهراسد که خدا خواسته باشد!
  پس بهتر آنست، آن کس بشوی
  که خدا خواسته باشد

 • 23 دسامبر 2017
 • شاعر الهه فاخته 
 • سوره نمل
 • شعر تلنگر
 • نوشته: نوشته الهه فاخته
 • بازدید : 114بار
 • انتشار : چهارشنبه 11 ارديبهشت 1398 - 12:28