شعر تلنگر وقت جبرانی نیست

شعر تلنگر وقت جبرانی نیست

شعر نو تلنگر درباره وقت جبران نیست و زمان کم است 

شاعر الهه فاخته 

برگرفته از قرآن کریم

 

شاید وقت جبرانی نیست

گرچه امید، قدرت زندگی است

فکر به جبران همیشه ممکن نیست
آخر راه بفهمی که خطاکار تویی
امید به بخشش الله ممکن نیست
به خود آی
من تلنگر زده ام
حرفی که خدا به رسول وحی کند
حتما هست
هر حادثه و مرگ و تولد خواست اوست
به خودآی
تا دیر نشده پایانت
به خود آی
چون تلنگر زده است
دیگر.. فرصت نیست
بخشش هم نیست

  • شاعر الهه فاخته
  • سوره ابراهیم
  • شعر تلنگر
  • نوشته: الهه فاخته
  • بازدید : 51بار
  • انتشار : چهارشنبه 11 ارديبهشت 1398 - 12:40