شعر سپید دلکم دل شکسته

شعر سپید دلکم دل شکسته

 شعر سپید دل شکسته من 

کتاب شعرواره های سپید من

شاعر الهه فاخته 

 

گفتم دلکم با غم خود کرده چه تدبير؟

گفتي که نگو هيچ!

گفتم دلکم تاب ندارد

گفتي که نگو هيچ!

گفتم چه کنم هيچ نگويم؟

گفتي که نگو هيچ!

 

آنقدر نگفتم که سکوتم زد و تدبير شکست

شيشه قلب مرا, آن تير شکست

حال اگر به آهم تير رهاشد و دلت را بشکست

نگو که چه کردم که دلم سخت شکست! .

  • الهه فاخته
  • کتاب شعرواره های سپید من
  • شعر سپید درباره دل شکسته 

 
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 43بار
  • انتشار : جمعه 20 ارديبهشت 1398 - 1:33