شعر کوتاه تکرار از کتاب شعر گاهی شماره 21

شعر کوتاه تکرار از کتاب شعر گاهی شماره 21

 

شعر کوتاه گاهی تکراری پر ارزش

شاعر الهه فاخته 

کتاب شعر گاهی 

شعر گاهی شماره 21

 

 

گاهی
در میان خطهای آبی دفتر شعرم
مي شوی
تکرار ... تکرار .. تکرار .
و آنقدر تکرار میشوی
که تکرارت می شود بروز یک احساس
و آن حس بی تکرار میشود
یک شعر ناتمام
مثل معادله ریاضی که جواب آخر
تا انتها میشود
تکرار ... تکرار .. تکرار .
اما
تکراری پر ارزش !

 

  • شاعر الهه فاخته
  • کتاب شعر گاهی ( انتشارات مایا )
  • شعر های کوتاه گاهی
  • نوشته: الهه فاخته
  • بازدید : 37بار
  • انتشار : جمعه 20 ارديبهشت 1398 - 16:0