شعر فردا روز عاشقان با الله از کتاب وشاید عشق یک

صفحه نخست سایت الهه فاخته 

شعر فردا روز عاشقان با الله از کتاب وشاید عشق یک

شعر نو  روز عاشقانه با الله

شعری با مضمونی از امام رضا (ع) رفیق با وفا

کتاب شعر و شاید عشق یک 

 

چه شاعرانه می بارد باران در شب گشایش حاجت !

تل خاک یک وجب از خود را می کند نثار بر غم فردا

بی دریغ صبح، صبح زیبائیست !

وقتی تو بسان فرشتگان شادی!

بی دریغ صبح، بدون تکرار است

وقتی تو نوید گشایش کاری !

بی دریغ صبح ، شگفت انگیز است!

وقتی

تو شاعرانه ،با خدا می خندی .

 

بقیه شعر نو عاشقانه درباره امام رضا در ادامه مطلب قرار گرفت

 

 

حتم دارم فرشتگان خدا

فردا .. پای صحبت تو از گل کلام ات

می چینند ..دسته دسته ، نغمه شادی !

قول می دهم فردا , چون فرشتگان

به پای صحبت تو بنشینم , در میان موج شروع.

 

باز باران بارید .. نم نم ... نم نم ....

های !!!!!!!!!!!!!!! آسمان بیداری !!!

فردا پای گنبد عشق

موذن فقط اذان "یا رضا "گوید

و پرندگان صمیمی گنبد , اعتصاب غذا بکنند

اگر ... فردا ...

شوق گقتن تکبیر , به صدای مبارک و تبریک

از برای تو، تک ستاره شب دنیا

شنیده نشود هر بار ...

 

تو .. ای محبوبه دل غمار

ای طلوع روشنایی دم فردا

نازل است برکت درپرتو تلاش و بی قراری تو

نترس ...فردا ... خالق است که جای پای او می گذاری و

می شود شروع نصر بی بهانه تو .

 

ای دوست !

گرچه بی بهانه از یادت می شوم تهی ز هر اندوه

ولی .. صدای تو اینجاست !

میان شعله های سرد خزان در این خلوت

صدای پای صبح می آید ..چه خوش!!!

شاید بهار سری کشد فردا

روی سنگ فرشی که , رد خواهی شد از آن

 

دلت شاد و لبت خندان

که فردا روز عاشقان است با بی کران الله ....

 

  • شاعر الهه فاخته
  • کتاب شعر و شاید عشق یک
  • شعر نو روز عاشقانه با الله درباره امام رضا 

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 71بار
  • انتشار : شنبه 28 ارديبهشت 1398 - 0:40