شعر نامه به خدا کتاب جونی جونی یار جونی

شعر نامه به خدا کتاب جونی جونی یار جونی

نوشتم یه نامه

شد خیس خیس کاغذش

گذاشتم رو طاقچه

نشستم گرفتم غمم رو

یهو گره خورد چشام به اشک روشن شمع !

 

یه روزی گذشت و دیدم نامه نیست

دلم ریخت ....

آخه توی این شهر

کسی عاشق دل نمیشه عزیز !

 

دلم ریخت نکنه قمری خوش خبر

نامه رو اشتباهی بده به خدا

دلش بگیره خدا

ازین نامه ای

که کاغذش با اشکام شده خیس خیس!

 

  • شاعر الهه فاخته
  • کتاب شعر جونی جونی یار جونی
  • نوشته: الهه فاخته
  • بازدید : 39بار
  • انتشار : شنبه 28 ارديبهشت 1398 - 1:22