شعر بی قراری از کتاب جونی جونی یار جونی

شعر بی قراری از کتاب جونی جونی یار جونی

یه دلتنگیه ساده نیست

بی قراری رفیق !

یه دلتنگی از جنس نور

یه چیزی شبیه شکستن

یه دلتنگیه کوته و بی پایه نیست

ای رفیق !

شبیه تولد، به شوق اومدن

شبیه مهتاب، درخاکستری... رنگ شب

شبیه تل بارون خورده اطلسی های دور

یه چیز عجیب

یه حس غریب

یه نور !

  • شاعر الهه فاخته
  • کتاب شعر جونی جونی یار جونی
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 135بار
  • انتشار : شنبه 28 ارديبهشت 1398 - 22:11
  •