شعر اندوه دامن گیر

 

 

تو ای اندوه دامن گیر

رها کن دامن چین دار این زن را

فرو پاشید مرگ,

از هیاهوی محبت

دولت خورشید آمد

درخشید, شعر سپید ... بی قلم !

در دفتر اشعار

 

دل, روشن شد از این دلگیری مزمن !

صدایم کن, کمی بیشتر مدارا کن

تو ای اندوه !

رهایم کن .. رهایم کن ...

الهه فاخته
  • نوشته: elahe_fakhteh
  • بازدید : 39بار
  • انتشار : دوشنبه 06 اسفند 1397 - 2:27