متن آرزو کردن از پروردگار در آستانه سی سالگی

متن آرزو کردن از پروردگار در آستانه سی سالگی

متن آرزو کردن سی سالگی 

نویسنده الهه فاخته 

 

پروردگار بزرگ تر و باهوش تر از ذهن ماست!
وقتی دلت با خدا یک رو باشد،هر آنچه آرزویش را کنی به آن خواهی رسید .


اما گاهی ممکن است لیاقت آن آرزو را نداشته باشی،به آرزویت برسی اما بعد آن دچار خاری و خفت شوی
پس همیشه آرزو کن، الله به تو قدرت آگاهی از کارهایش را بدهد 


اینگونه آرزو کن، بارالها  من آرزویم این است ولی رسیدن به آرزویم را به دانش و حکمت تو می سپارم .

آرزوهایتان سبز 

  • نویسنده الهه فاخته
  • در آستانه سی سالگی
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 67بار
  • انتشار : جمعه 17 خرداد 1398 - 22:6