شعر شاهزاده خیالی من شعرواره های سپید 63

شعر شاهزاده خیالی من شعرواره های سپید 63

شعر شاهزاده خیالی من

از کتاب شعرواره های سپید من

شاعر الهه فاخته

 

با صدای قمری کنار پنجره

بلند می شوم زخواب

چه باک از هراس پنجره؟

کنار رخت آویزه خاطره ... نگاه میکنم تو را

چه ساده ایستاده ای!

 

بقیه شعر شاهزاده خیالی من در ادامه مطلب بخوانید

 

تو در خیال من

شاهزاده ای

تو در خوابهای من

سوار اسب تندر گریز پای

قشنگ ترین کاخ را ساخته ای !

چه سخت می شود که صبح می شود

پر می کشد رویای شاعرانه ام

در میان رنگهای بی شمار

چه سخت دیده می شود

چهره ها

و من به انتظار خواب دیگرم

در این شهر بی وقار

بدون خواب ...

مرده ای

روز .... کابوسی بی نهایت است

زنده باد, خواب شب

که تو میان انگشتهای خالی اش

آرمیده ای

قشنگ است رویای صادقانه ام .

  • کتاب شعرواره های سپید من 
  • شاعر الهه فاخته
  • شعر نو شاهزاده خیالی من
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 67بار
  • انتشار : شنبه 25 خرداد 1398 - 23:13