دلنوشته حال و هوای دخترانگی

صفحه نخست سایت الهه فاخته 

دلم می خواهد دیگر خجالت نکشم, حال و هوای دخترانگی ام را فراموش نکنم

.بی تا بیهای بی اغوش را .. بی همدم بودنهایم را .. بچه نداشتنم را ..

تنهایی سختم را ...

حال و هوای دخترانگی

می خواهم امشب در این جاده خاکی قدم بزنم

تا خود صبح قدم بزنم. تا رسیدن به ماه

تمام غصه هایم را در جاده، جا بگذارم .. شاید کمی سبک شوم،شاد شوم

دلم می خواهد دیگر خجالت نکشم, حال و هوای دخترانگی ام را فراموش نکنم

.بی تا بیهای بی اغوش را .. بی همدم بودنهایم را .. بچه نداشتنم را .. تنهایی

سختم را

دلم می خواهد در این جاده ی خاکی راه بروم و فقط به ماه نگاه کنم...

و فقط صدای قدمهایم را روی خاک بشنوم و هن هن نفسهایم را

دلم یک قطره مزه میخواهد .. مزه باران

من ... ماه ... امشب

با یک قطره ی باران برای کام خشکیده ام , رازها دارم

چه چیزی امانت نگه دار تر از ماه !

یا حق!

  • نویسنده الهه فاخته
  • کتاب عاشقانه هایی از جنس همدردی

 

دکلمه دختر بودن    نویسنده و دکلمه گو : الهه فاخته

 

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 71بار
  • انتشار : پنجشنبه 21 شهريور 1398 - 15:3