تمام جرم های دنیا را به گردن می گیرم عاشقانه 7

تمام جرم های دنیا را به گردن می گیرم عاشقانه 7

 

دلنوشته عاشقانه تمام جرم ها را بخاطر تو به گردن می گیرم

دلنوشته عاشقانه شماره 7

نویسنده الهه فاخته 

 

و اگر هزاران بار در گوشم بخوانند : تو را نمیخواهد من صدهزاران بار میگویم : ولی من او را میخواهم ... میخواهم و میخوانمش ...

 

تمام جرم های دنیا را به گردن میگیرم اگر تو بخواهی و اگر بهانه ات این است که من مجرم هستم .

از تمام خلایق عذرخواهی میکنم اگر تو به عذرخواهیم نیاز داری تا مرا ببخشی.
هزاران بار طلب بخشش میکنم از تو، اگر مرا گناهکار و مقصر میدانی!

بر تو خرده نمیگیرم، آری بر تو خرده نمیگیرم به دوچشمان عاشقم سوگند ، اگر یک بار دیگر به آنها نگاه کنی زلالی قلبم را خواهی دید به خدا خواهی دید.

دنیای بی تو سرد است 
تمام روزها زمستان است
و اگر هزاران بار در گوشم بخوانند : تو را نمیخواهد من صدهزاران بار میگویم : ولی من او را میخواهم ... میخواهم و میخوانمش ...
مهم نیست که گناهکار نیستم مهم این است تو مرا ببخشی حتی به گناه نکرده ام❤

یا حق

  • بیست و چهارم تیرماه ۱۳۹۷
  • الهه فاخته
  • دلنوشته عاشقانه شماره هفت   • نوشته: elahe_fakhteh
  • بازدید : 57بار
  • انتشار : چهارشنبه 08 اسفند 1397 - 1:13
  •