میدانم تو بلاخره می آیی عاشقانه 8

میدانم تو بلاخره می آیی عاشقانه 8

 

دلنوشته عاشقانه دلم می خواهد کنارت باشم 

دلنوشته عاشقانه شماره 8

نویسنده الهه فاخته 


آری بالاخره تو می آیی و سهم من از این عاشقانه , این نیست 

 

شب را که با فکر تو می خوابم , خواب تو را می بینم 

و صبح به تو سلام می دهم و بر می خیزم 

اذان که می گوید دعایت می کنم و گاهی .... 

یادم می افتد تو واقعا کنارم نیستی و می ترسم که نباشی 

تو می آیی

آری بالاخره تو می آیی و سهم من از این عاشقانه , این نیست 

می دانم ... می دانم ... می دانم 

الهه فاخته

دلنوشته عاشقانه کوتاه شماره هشت 

  • نوشته: elahe_fakhteh
  • بازدید : 69بار
  • انتشار : چهارشنبه 08 اسفند 1397 - 1:29
  •