شعر عاشقی عاشقانه 9

شعر عاشقی عاشقانه 9

 

دلنوشته عاشقانه راز چشمهای عاشق

دلنوشته عاشقانه شماره 9

نویسنده الهه فاخته 

 

خودت هم می دانی 

چشمهای پر راز من تو را هم اسیر کرده است 

این راز , شعر عاشقی ست

 

به لبخند تو فکر می کنم 

لبهایم پر از شعر می شود  و چیزی نمی نویسم

به نگاه تو فکر می کنم ! ... و به قلبت !  ..... و دستهای پر حرارتت!

وجودم پر از شعر می شود ..

اما نمی نویسم !

 

آنگاه که تو را می بینم , فقط نگاهت می کنم 

و فقط کسانی که این لحظه را می بیننند ,حس چشمهای مرا می فهمند 

 

خودت هم می دانی 

چشمهای پر راز من تو را هم اسیر کرده است 

این راز , شعر عاشقی ست

  • الهه فاخته
  • دلنوشته عاشقانه شماره نه

 

 

  • نوشته: elahe_fakhteh
  • بازدید : 189بار
  • انتشار : چهارشنبه 08 اسفند 1397 - 2:5