شعر راز قصه من از کتاب شعر صدای حق

صفحه نخست سایت الهه فاخته 

شعر راز قصه من از کتاب شعر صدای حق

 

شعر عاشقانه غمگین راز قصه من 

شاعر الهه فاخته

 

گله دارم که چرا سخت شده این دوره ما

گرگ بی غیرت خوش چهره لباس

دل معشوق مرا برد سراب

ای خدا همنفسم دست تو است

دل دلدار نگه دار

ای خدا عشق در دیدار گذار

 

 

بقیه شعر عاشقانه غمگین راز من در ادامه ... 

 

 

 

می نشینم لب جوی , می نوازم سازی

“ لالایی باران زیباست “ !


می روم سمت حوالی در ذهن

پلک من, آغشته به اشک است

پرسید روزی اشکی :

" آسمان زیباست؟ "

من اندیشیدم ... آسمان زیباست!!

آسمان صفحه پرواز عقابیست که با قدرت بی همتایی

چشم در چشم زمین دوخته است بی پروا

در صید و شکار, گاهیآسمان جای بالداران عجیبیست

گاهی زیبا, گاهی زیباتر


اشک گفت: چرا قصه دیروز مرا باز نوشتی اینجا؟

چند بار قصه دل باز کنم

شب معراج تو اینجاست ؟

گفتم : آری اینجاست , اینجا.

من نو کرده لباس در پی یک سفرم

دور شوم از این شهر و دیار

کلبه ای کوچک و دنج ..

بنشینم کنار پنجره ای که صدایش را هر لحظه به دم می شنوم

محرم اسرار کجاست؟ دل من سنگین شد

انگار که اشک هم ازین سنگینی غم خسته شده


لب جوی قصه دیرینه سرودن, اندیشه سهو یست

امروز باران پرسید: آسمان زیباست؟

و من امروز یاد قلبم افتادم

آری زیباست چون دل بارانی من

گرچه دردی دارم,سنگین

لیک احساس قشنگی اینجاست

می بویم سیب سرخی را در باران

یاد آن روز بخیر!

من و تو دل دادیم ... بوی گل سرخ ...

می چکد آرام از گوشه ذهنم یک لبخند

لبخند تو ای همنفسم

می ترسم از غم سنگینی چشمان تو در این دنیا

نکند پیر شوی .. نکند غصه به دل راه دهی

نکند پل را بشکنی و مانده در راه شوی

ای خداوند بزرگ

تو به دستان همنفسم, گلی از شانس بده

تو به قلبش نور بده

تا که هستی پشتم همنفسم

راحت و آسوده منم

گرچه دوری, حرف سنگین و بزرگیست

من به ایمان تو ای خالق من

می سپارم دلدار به تو

چه شبی باشد امشب اگر شک نکند

دل من بسته به اوست


ای خدا می نویسم از بوی تن او

راز این قصه بدان ... " محرم راز "

گله دارم که چرا سخت شده این دوره ما

گرگ بی غیرت خوش چهره لباس

دل معشوق مرا برد سراب

ای خدا همنفسم دست تو است

دل دلدار نگه دار

ای خدا عشق در دیدار گذار

دل من هر شب به تنگ آمده است

ای خدا راز این قصه بدان


  • یکشنبه: 18 / 10 / 1390
  • شاعر الهه فاخته
  • کتاب شعر صدای حق
  • شعر عاشقانه غمگین راز من

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 15بار
  • انتشار : پنجشنبه 15 اسفند 1398 - 21:44