بارالها تو بی نیاز هستی و من نیازمند

بارالها تو بی نیاز هستی و من نیازمند

اما تو بی نیاز هستی و من نیازمندخدایا ! 

تو وجودم را سرشار از عشق کرده ای
تو به من مهربانی داده ای
خوب بودن آموخته ای 
بخشندگی آموخته ای
اما تو بی نیاز هستی و من نیازمند
چرا هرچه خوبی کنم زخمی میشوم؟
این گاهی بد بودن آزارم میدهد میخواهم مثل تو خوب خالص باشم اما
نیازمندم .. چیزی درونم کم است😢

ای خالق بی همتایم!
به من قدرتی ببخش که اگر خوبی کردم بدی نبینم
من چندروزیست پر از غم هستم
مرا در آغوش بکش!
حالم خراب است
مرا در آغوش بکش بی مدعای خوب 😢❤️

الهه فاخته
۱۵ بهمن ۹۷ .بامداد

 

برچسب ها : خدا ، الله ،
  • نوشته: elahe_fakhteh
  • بازدید : 33بار
  • انتشار : چهارشنبه 08 اسفند 1397 - 2:17
  •