تقدیمی کتاب دختر غمزده

تقدیمی کتاب دختر غمزده

با احترام 

تقدیم به تمام انسان های با شرف, که انسانیت را رواج می دهند و به حضور خداوند ایمان دارند ..

تقدیم به انسانهایی که مصیبت های زندگی خود را با صبر, تحمل کردند و توکلشان به الله کم نشد 

یا حق ! 

کتاب دختر غمزده 

نویسنده الهه فاخته 

  • نوشته: elahe_fakhteh
  • بازدید : 30بار
  • انتشار : چهارشنبه 08 اسفند 1397 - 12:43