شعر ای پاک بهشتی همه شب فکر تو هستم

صفحه نخست سایت الهه فاخته 

شعر ای پاک بهشتی همه شب فکر تو هستم

ای پاک بهشتی همه شب فکر تو هستم

آغوش چه کس , گهواره آرام تو است ؟

 

آن چشم خمارین که دلم را بربود

تیریست که بر دل زده ای

تدبیر چه باشد که تو اندیشه نابی

این جمله تمام است ...

 

فاخته هر قدر که کرد .. ناله و فریاد , نشنیدی

چون گم شده در راه بیابان

نگرانم بفریبند تو را ...

 

ایام جوانی .. سپری شد , شدم پیر

فاخته ...

یاد نگرفتی , که بگویی ز دلت حرف !!!!

 

  • شاعر الهه فاخته 
  • کتاب شعر فاخته 
  • شعر شماره 15
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 9بار
  • انتشار : چهارشنبه 21 اسفند 1398 - 22:53