آسمان ششم کتاب دختر غمزده

آسمان ششم کتاب دختر غمزده

بخش دوم قسمت اول کتاب دختر غم زده 

نویسنده الهه فاخته 


در آسمان ششم همه جمع شده اند . هر کس وظیفه ای دارد . رسالتی که باید انجامش دهد و برای آن شوق دارد
. هر کس گمان می کند که بهتر از دیگری رسالتش را انجام خواهد داد .


فرشتگان به هر کس نامه خدا را می دهند و با لبخند بدرقه اش می کنند .

روح یک دختر که با دستان مهربان خدا, نورانی شده است از آسمان ششم می گذرد و میداند برای رفتن به آسمان هفتم باید رسالتش را درست انجام
دهد .

 

  • نوشته: elahe_fakhteh
  • بازدید : 35بار
  • انتشار : چهارشنبه 08 اسفند 1397 - 13:2
  •