دلتنگ دستهایت شده ام عاشقانه 10

دلتنگ دستهایت شده ام عاشقانه 10

 

دلنوشته عاشقانه دلتنگی برای معشوق

دلنوشته عاشقانه شماره 10

نویسنده الهه فاخته 


چقدر امشب دلم , بی تاب دستهایت شده است 

دستهایی که صورتم را در خود گرفته و از گرمایش آرام گرفته ام 

حتی در خیال !عشق را که نمی شود دیکته کرد !

گاهی مثل همین امشب 

گاهی مثل همین الان 

بالش زیر سرم هم دلهره گرفته است 

و می گوید چقدر اسمش را تکرار می کنی ؟!

آن چه می داند عشق چیست !

و چه می داند دلتنگی چیست !

و چه می داند پناه بردن به آن از سر چیست ؟

 

چقدر امشب دلم , بی تاب دستهایت شده است 

دستهایی که صورتم را در خود گرفته و از گرمایش آرام گرفته ام 

حتی در خیال !

  • الهه فاخته 
  • 24 تیر 
  • دلنوشته و نامه عاشقانه شماره ده  
  • نوشته: elahe_fakhteh
  • بازدید : 75بار
  • انتشار : یکشنبه 12 اسفند 1397 - 0:19
  •