شعر سپید کوتاه غمگین و سبک نو از دفتر 1394 الهه فاخته

صفحه نخست سایت الهه فاخته 

شعر سپید کوتاه غمگین و سبک نو از دفتر 1394 الهه فاخته

شعر سپید کوتاه غمگین شماره 9

دفتر شعر 1394

شاعر الهه فاخته

 

چرا خوابم نمی گیرد ؟
چرا حرفی نمی گویم ؟
شبیه یک غم سنگین شده ام , هیچ نمی گویم
فقط هستم ... هستم , چرا نمی گریم ؟
خداوندا, دلم یک تیکه کم دارد
پس بگیر آن تیکه دل را , که آشفته ام کرده است


کاش تیکه تیکه نبود
قلب, انتظار و قطر ههای یک شمع !
گاهی چقدر جای نبودن چیزی , پررنگ م یشود
کاش یا بود یا نبود
اما تیکه تیکه نبود
چون خواب , مدام ادامه دارد این کابوس !
تو را به محض رضای خدا
یکی, تیکه قلب مرا سر جایش بگذارد !

الهه فاخته

شعر سپید کوتاه شماره 10

دفتر شعر 1394

شاعر الهه فاخته

 

همه می گویند : بلبل , خوش آواز ترین است !
آواز پرنده , زیباست !
من همین لحظه پیش فهمیدم
هر بلبل, شعری تازه بلد است
هر بار که بلند می خواند یا آرام
شعری نو, بلد است !


کلمات هم تکراری شده اند
و صدای بلبلها , یکیست !
اما , هر بلبل .. یک صدایی دارد


هر شعر, یک رنگی
شاعر, اگر بلبل خود باشد
واژگانش تکراری نیست


اگر امروز, شعر خوابیده ست
و تمام اشعا, همه پر تکرارند , ایراد از کلمات و قلم و دفتر نیست !
شعر باید , بجوشد
نه که در چهارچوب سپید وغزل محبوس شود


شاید سبک نویی باشد اما
شعر است نه قصه روزمرگی واژگان تکراری !

الهه فاخته

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 10بار
  • انتشار : شنبه 24 اسفند 1398 - 2:28