کاخ آرزوهایم عاشقانه 11

کاخ آرزوهایم عاشقانه 11

 

دلنوشته عاشقانه دزد عشق

دلنوشته عاشقانه شماره 11

نویسنده الهه فاخته 

 

 

 

خوابت را دیدم 

دیشب خوابت را دیدم که در آغوشم خوابیدی 

گفتی : آرامم کن , صدای قلبت را می خواهم 

و امروز آتشی سوخت و آواری ریخت 

چشمهایم تر شد 

 

وجودم را می سوزانند کسانیکه تو را از من می گیرند تا کاخ آرزوهایم را ویران کنند! کاخی را که پادشاهش تو هستی !

آه کاش این آوار امروز به سر آنها می ریخت به سر کسانی که عشق را می دزدند 

عشق را می کشند 

و قلبشان سنگی ست !

الهه فاخته

دلنوشته و نامه عاشقانه دزد عشق

 

 

  • نوشته: elahe_fakhteh
  • بازدید : 86بار
  • انتشار : یکشنبه 12 اسفند 1397 - 0:34