شعر سپید رها کن دامن چین دار این زن را دفتر 1394

شعر سپید رها کن دامن چین دار این زن را دفتر 1394

شعر سپید دامن چین دار این زن شماره 13

دفتر شعر 1394

شاعر الهه فاخته

1394/1/23

 

تو ای اندوه دامن گیر

رها کن دامن چین دار این زن را


فرو پاشید مرگ, از هیاهوی محبت

دولت خورشید آمد

درخشید, شعر سپید ... بی قلم !


در دفتر اشعار

دل, روشن شد از این د لگیری مزمن !


صدایم کن, کمی بیشتر مدارا کن

تو ای اندوه !

رهایم کن .. رهایم کن ...

 

 

شاعر الهه فاخته

شعر  دامن چین‌دار این زن 

 

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 70بار
  • انتشار : دوشنبه 04 فروردين 1399 - 3:23