شعر سپید اصل خلقت با تنهاییست دفتر 1394

صفحه نخست سایت الهه فاخته 

شعر سپید اصل خلقت با تنهاییست دفتر 1394

شعر سپید شماره 23

دفتر شعر 1394

شاعر الهه فاخته

 

1394/01/17


زمان می گذرد

عمر تو می گذرد

و تو میفهمی تنهایی

باز , زمان می گذرد

میفهمی اصل خلقت با تنهائیست!


در همین نقطه می ایستی و آنقدر دلتنگ میشوی

که باقی عمرت را می بازی


گاهی , بعضی از آدمها , زودتر میفهمند

زودتر دلتنگ میشوند

و یک روز

ناگهان, میبینی

چه زود رفته اند از دنیا !

شاعر الهه فاخته

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 6بار
  • انتشار : دوشنبه 04 فروردين 1399 - 3:51