این بار تو هستی که به سراغم می آیی عاشقانه 13

این بار تو هستی که به سراغم می آیی عاشقانه 13

اگر این عشق , واقعی باشد این بار قلب تو است که برای من می تپد 

این بار تو هستی که به سراغم می آیی 

 

ایمان دارم به پاکی احساسم

ایمان دارم به قدرتی که مرا پشتیبان تو کرد 

و ایمان دارم به دانایی الله که او همه چیز را می داند و می شنود !

 

اگر این عشق , واقعی باشد این بار قلب تو است که برای من می تپد 

این بار تو هستی که به سراغم می آیی 

و قلبم را می خواهی ... خدا کند دیر نشود ! خدا کند دیوار نشود مرگ من میان من و تو ..

خدا کند اسیر فیلمهای دوزاری نشوی و نخواهی عاقبت عشق , ذهن مشوق یک نویسنده ای شود که عشق را با هجی کردن هم اشتباه می نوسد !

الهه فاخته 

 

  • نوشته: elahe_fakhteh
  • بازدید : 53بار
  • انتشار : یکشنبه 12 اسفند 1397 - 0:41
  •