شعر تنهایی از کتاب شعر گاهی

شعر تنهایی از کتاب شعر گاهی

 

شعر تنهایی 

شاعر الهه فاخته

 

گاهی
تنهایی , نیشگون می گیرد از بازوان خسته من
درد میگیرد ,
بازوانم
می گریم ,
همچون شمع
هیچ کس نیست که بگوید اتفاقی افتاده است ؟!
چه صبور باید بود
هم خانه تنهایی شدن و

بودن و ماندن

 

  • الهه فاخته

  • کتاب شعر گاهی

  • انتشارات مایا 

  • موجود در نمایشگاه کتاب

  • نوشته: elahe_fakhteh
  • بازدید : 39بار
  • انتشار : جمعه 30 فروردين 1398 - 23:54