دوستت دارم عاشقانه 17

دوستت دارم عاشقانه 17

بیا جلوتر 

باز هم جلوتر 

آنقدر به من نزدیک شو تا 

گونه هایم از نفست 

گرم شود

حالا بگو دوستت دارم !

این دوستت دارم خیالم را راحت می کند

از تردیدی که گاهی به جانم می افتد 

بیا جلوتر ...  !!

 

  • الهه فاخته
  • عاشقانه شماره 17

 

قلب

  • نوشته: elahe_fakhteh
  • بازدید : 55بار
  • انتشار : شنبه 31 فروردين 1398 - 12:13