دلنوشته صدای تو عاشقانه 18

دلنوشته صدای تو عاشقانه 18

تمام دلتنگی ام را , در جام می ریزم

و دوباره مینوشم این زهر تلخ را 

به امید مردن!

اما گاهی صدایت را می شنوم 

این صدا می شود نوشدارو!

دوباره جان می گیرم

 

من هزار بار می میرم و زنده می شوم 

و کسی نمی داند ... و کسی نمی فهمد ...

حس و حالی را که فقط با صدای تو, دگرگون می شود!

 

الهه فاخته 

عاشقانه شماره 18

  • نوشته: elahe_fakhteh
  • بازدید : 66بار
  • انتشار : شنبه 31 فروردين 1398 - 12:26