دلتنگی عاشقانه 19

دلتنگی عاشقانه 19

تو را در خواب می بینم 

تو را در خواب می بویم

تو را در خواب می بوسم

تصور می کنم 

نگاهت می کنم هر دم

نمی دانم که می دانی

چقدر سخت است که شاعر باشم و نگاهت معنی اشعار من باشد !

 

چقدر سخت است دلتنگی 

فقط الله می داند که این شب ها 

من ... دلگیر دلگیرم 

 

الهه فاخته 

عاشقانه شماره 19

  • نوشته: elahe_fakhteh
  • بازدید : 82بار
  • انتشار : شنبه 31 فروردين 1398 - 12:31