دوستت دارم هایم را بشنو عاشقانه 20

دوستت دارم هایم را بشنو عاشقانه 20

دوستت دارم هایم را از باد ننوشته ام که ساده می گیری

دوستت دارم هایم را به باد نسپرده ام که نشنیده می گیری

هر بار که می گویم دوستت دارم 

تکه از قلبم , جدا می شود قلبت را ببوسد

 

این قلب من است که بزرگتر می شود

وقتی دوستت دارم را می شنوی 

و کوچک می شود وقتی نمی شنوی

 

الهه فاخته 

عاشقانه شماره 20

  • نوشته: elahe_fakhteh
  • بازدید : 48بار
  • انتشار : شنبه 31 فروردين 1398 - 12:32