صدای تو لالایی شب های بی قراری ام عاشقانه 21

صدای تو لالایی شب های بی قراری ام عاشقانه 21

راستش را بگویم ؟

در دنیای خودم, 

یک پرنسس هستم با لباس حریر

پشت کاخ دنیایم,

دشت پر از گلی ست که میانشان ناز می ریزم

 

راستش , 

راستش تو در دنیای من,

تنها مرد کاخ زرینم هستی

مردی که شانه هایش را دوست دارم

و تمام روز, دلتنگش هستم 

 

صدای تو 

لالایی شب های بی قراری ام شده است 

 

الهه فاخته 

عاشقانه شماره 21

  • نوشته: elahe_fakhteh
  • بازدید : 53بار
  • انتشار : شنبه 31 فروردين 1398 - 12:30
  •