تو را برای عشق ورزیدن انتخاب کرده ام عاشقانه 22

تو را برای عشق ورزیدن انتخاب کرده ام عاشقانه 22

سال ها به دنبال عشق گشتم 

عاقبت عشق را در خودم یافتم و در قلبم 

کاری ندارم به اینکه تو هستی !

در بالاترین سطح هستی یا در پایین ترین سطح

 

من تو را انتخاب کرده ام 

من تو را برای عشق ورزیدن 

برای عاشقانه هایم انتخاب کرده ام 

عشق مرا ببین و بدیهایم را باور نکن!

الهه فاخته

عاشقانه 22

  • نوشته: elahe_fakhteh
  • بازدید : 68بار
  • انتشار : شنبه 31 فروردين 1398 - 20:14
  •