جاوید عشق عاشقانه 23

صفحه نخست سایت الهه فاخته 

جاوید عشق عاشقانه 23

عشق پنهان نمی ماند

خیلی ها در قلبشان عشق ندارند 

پس وقتی عشق را در تو می بینند حسادت می کنند 

 

پس یادت باشد!

عاشقانه هایت پنهانی باشد !

عکسهایت را نبینند!

حرف هایت را نشنوند!

بوسه ات را نفهمند!

 

این جماعت آنچه تو داری را از تو می گیرند

تا دلشان خنک شود 

.... پس شعله ور نشو 

     فاش نشو

تا جاوید بماند آنچه می خواهی 

تا جاوید بماند عشق !

الهه فاخته

عاشقانه شماره 23

  • نوشته: elahe_fakhteh
  • بازدید : 51بار
  • انتشار : شنبه 31 فروردين 1398 - 20:25