بخشش تو وصل است عاشقانه 24

بخشش تو وصل است عاشقانه 24

هر شب حالت را از خدا می پرسم

هر شب نگاهت می کنم , تا خوابم می برد

تو دلچسب ترین لالایی دنیا هستی 

 

خدا میگوید حالش با تو خوب است 

و من خدا خدا می کنم , شب خوابم را ببینی

 

برای حال خوب داشتن, دعایت می کنم

آه اگر می دانستی .... آه اگر می دانستی ....

حتی یک شب هم نیست که تو خوابم نکنی

 

در تصورم, نازم می کنی و من روی بازوی تو میخوابم

 

مرا ببخش, مرا به گناه ناکرده ببخش

بخشش تو وصل است

 

من دلم میخواهد, جوانی ام را با تو زندگی می کنم 

الهه فاخته

عاشقانه شماره 24

  • نوشته: elahe_fakhteh
  • بازدید : 56بار
  • انتشار : شنبه 31 فروردين 1398 - 20:29