زمان در عاشقی عاشقانه 27

زمان در عاشقی عاشقانه 27

نامه عاشقانه 27

 

دوعاشق که باهم خلوت می کنند برای تو زمان دیر میگذرد و برای آنها... شاید نمیگذرد ! 

من هم تمام روز باخاطرات تو خلوت میکنم. 

این ماه اردیبهشت است؟ ولی  تقویم میگوید مرداد است.مرداد ۱۳۹۷ ! آه زمان چگونه گذشت؟!

 

بامداد ۶ مرداد ۱۳۹۷ 

الهه فاخته

یاحق!

  • نوشته: elahe_fakhteh
  • بازدید : 57بار
  • انتشار : شنبه 31 فروردين 1398 - 20:42
  •