جادوی عشق عاشقانه 28

جادوی عشق عاشقانه 28

جادوی عشق را شنیدی؟

من هم شنیده ام هم چشیده ام !

 

جادوی عشق تو را آنچنان جادو میکند که برای بودن در کنار معشوقت قید تمام عزیزانت را میزنی! 

باور میکنی؟ 

اگر باور نمیکنی عاشق نیستی..

 

 

الهه فاخته

نامه عاشقانه 28

بامداد ۹ مرداد ۱۳۹۷

یا حق!

  • نوشته: elahe_fakhteh
  • بازدید : 56بار
  • انتشار : شنبه 31 فروردين 1398 - 20:43