به حباب نگران لب یک رود قسم سهراب سپهری

به حباب نگران لب یک رود قسم سهراب سپهری

به حباب نگران لب يک رود قسم، و به کوتاهي آن لحظه شادي که گذشت،

غصه هم ميگذرد،

آنچناني که فقط خاطره اي خواهدماند..

لحظه ها عريانند.

به تن لحظه خود،جامه اندوه مـپوشان هرگز...!!

زندگی ذره كاهیست،

كه كوهش كردیم،

زندگی نام نکویی ست،

كه خارش كردیم،

زندگی نیست بجز نم نم باران بهار،

زندگی نیست بجزدیدن یار

زندگی نیست بجزعشق،

بجزحرف محبت به كسی،

ورنه هرخاروخسی،

زندگی كرده بسی،

زندگی تجربه تلخ فراوان دارد، دوسه تاكوچه وپس كوچه واندازه یك عمر بیابان دارد.

سهراب سپهری

برچسب ها : سهراب سپهری ،
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 45بار
  • انتشار : یکشنبه 08 ارديبهشت 1398 - 1:16