شعر قایق کاغذی از دفتر 1394

شعر قایق کاغذی از دفتر 1394

شعر  نو قایق کاغذی 

شاعر الهه فاخته 

 

قایق کاغذی .... روی فرش

 

فرش .... بدون تبسم , سرد و بی روح

روی کف سنگی خانه ام , قایقی کاغذیست ...

میخواهد .. تن , به آواز دریا سپارد !

 

بیچاره .... قایق کاغذی !!

فکر میکند بزرگ است , مهم است ؟

در یک لیوان آب , غرق میشود ... قایق کاغذی !

) بدون ناخدا , ساکن

لحظه ها , بدون ناخدا .... ساکنند ! (

همیشه کسی هست که هل میدهد قایق زندگی را

کسی که تهی نیست !

کسی که عزیز است , عزیز خداوند

 

قایق کاغذی ... روی فرش

و فرش ... خوابیده است و من

فوت می کنم , قایق کاغذی را روی فرش ...

 

  • 1394/2/12
  • الهه فاخته
  • دفترشعر۱۳۹۴
  • شعر نو قایق کاغذی شماره 33
  • نوشته: الهه فاخته
  • بازدید : 70بار
  • انتشار : یکشنبه 08 ارديبهشت 1398 - 1:49