شعر دل شکسته کعبه اینجاست مسلمان که تو آوارش کردی

 شعر دل شکسته کعبه اینجاست مسلمان که تو آوارش کردی

شعر نو درباره کعبه 

شاعر الهه فاخته

 

به خدایم گفتم که چرا خاموشی

در پریشانی احوال خدایی دارم

گفت:

من به آن رازی که تو نمیدانی و من میدانم

لب فروبستم و خاموش شدم

گفتم چیست ؟ هیچ نگفت

اما گفت: بگذر از راز

کعبه اینجاست که من باشم و تو

کعبه اینجاست مسلمان که تو آوارش کردی

 

کعبه این دل بود که

گمان کردی نیست خدایی در آن

تو شکستی دل را ...

کعبه کجاست؟! .

 

  • الهه فاخته 
  • کتاب شعرواره های سپید من
  • شعر شماره 3 - شعر کعبه

  • نوشته: الهه فاخته
  • بازدید : 62بار
  • انتشار : دوشنبه 09 ارديبهشت 1398 - 22:14