close
دانلود آهنگ جدید

انسانیت

در شهری عجیب , دور از تصور من و تو , آنجا که آدمهایش چشم دارند , گوش دارند , دهان دارند, چون من و تو دست و پا دارند و قلب هم دارند ...

گرسنگان سنگ بر شکم می بندند .

  • نوشت : نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 54بار
  • انتشار : جمعه 12 مهر 1398 - 22:9