دلنوشته های الهه آجرلو فاخته

27 

گاهی عیب از خودمان است

گاهی لازم است مثل لاک پشت سرمان در لاک خودمان فرو برود . و نگاهی به خودمان بیاندازیم
چندبار گریسته ایم ؟
قهر کرده ایم؟
چندبار دلخور شده ایم؟
چندبار با وجود دلخوری بخشیده ایم و فراموش کرده ایم؟

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 59بار
  • انتشار : سه شنبه 12 شهريور 1398 - 1:20