شعر آرامش الهه فاخته

شعر آرامش از کتاب شعر گاهی شماره 25

گاهی

باید بلند شد .. حرکت کرد

دستی به سر و روی اتاقهای خاک گرفته کشید

تا هویدا شود

مهربانی اجسام!

که زیر خرمن ها خاک خوابیده اند,

 

آرام ... گاهی باید آرامش از اجسام غبار گرفته ,گرفت

 

الهه فاخته 

کتاب شعر گاهی 

گاهی 25

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 46بار
  • انتشار : یکشنبه 08 ارديبهشت 1398 - 0:16