شعر بی قراری شاعر الهه فاخته

شعر بی قراری از کتاب وشاید عشق 1

شعر بی قراری بی قراری 

شاعر الهه فاخته 

از کتاب شعر و شاید عشق یک 

 

 

گپ زدن های شبانه

بی قراری بی قراری

دل ندارد آشیانه

رهگذر هر شب بگذرد از کوچه ما

بی قراری بی قراری می شود

مهمان آتش روشن , در این شب

گپ زدن های شبانه

با سکوت و با سکوت

شیون زن در حیاط خانه دوست

بهر دل دادن ،ربودن از برای دیگری

چشم گریان است امشب

می رود بر روی دیوار زمانه

غم

 

باشد از دریای امشب می روم سوی آشیانه

چون کبوتر راه خانه

گم شده در میان هیاهوی دلهای بی بهانه

آری

بی بهانه می روم ابتدای کوچه بی کسی

بی قراری می شود همراه هرروز و شبم

کوچه انگار پای من را حلقه کرده

 

بقیه شعر بی قراری در ادامه ..

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 106بار
  • انتشار : جمعه 28 تير 1398 - 17:7