شعر سپید تنهایی و هجوم فکر

شعر سپید تنهایی و هجوم فکرهای وحشی تو

شعر سپید شماره 26

دفتر شعر 1394

شاعر الهه فاخته

1394/1/29

 

موهایم را شانه می زنم

مینشینم روی نیمکت تنهایی

آرام , موقر , پر ناز

و فکرهای به تو , چون اسب های رم کرده

هجوم می آورند سمتم ,

( دقیقا وسط یک سراب بی پایان) 


میخکوب می شوم روی نیمکت تنهایی !!

کجاست راه خلاصی از تو ؟!

کجاست راه نجات از افکار سرد ؟!

کجاست نوشته های پر امید یک انسان ؟!

برای دوباره برخواستن من ....


تو, ناگهانی هستی

ناگهان می آیی .. چون فصلی نو ... اتفاق میشوی ,

تمام رویاهای نوپایم را میریزم بر ذهن

هنوز امیدوارم , فرشته نجات می آید

و مرا میبرد از هجوم فکرهای وحشی تو !

شاعر الهه فاخته

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 9بار
  • انتشار : دوشنبه 04 فروردين 1399 - 4:32